Implantologia

Co to jest implantologia? 

Implantologia jest działem stomatologii, który rozwija się najszybciej ze wszystkich. Jeszcze nigdy wcześniej leczenie implantologiczne nie było tak przewidywalne i tak proste do zastosowania w różnych przypadkach braków w uzębieniu. Leczenie implantologiczne polega na osadzeniu w kości pacjenta tytanowej śruby, która odtwarza utracony korzeń zęba.

Walory implantów. 

Za pomocą implantów możemy odtwarzać pojedyncze i złożone braki zębowe, do rekonstrukcji pełnych łuków zębowych włącznie. Na implantach możemy osadzać zarówno korony, jaki i mosty, które umocowane są w jamie ustnej na stałe i znakomicie naśladują naturalne uzębienie. Dzięki implantom możemy stabilizować ruchome uzupełnienia protetyczne przywracając komfort gryzienia i mówienia naszym pacjentom.

Implantologia "jednego dnia".

Dzięki najnowszym osiągnięciom technologii stomatologicznej, w sprzyjających warunkach w jamie ustnej możliwe jest, po przeprowadzeniu implantacji, natychmiastowe osadzenie na implantach korony lub mostu. Najczęściej jednak leczenie implantologiczne wymaga postępowania kilkuetapowego tak, by właściwie przygotować kość i dziąsła do wszczepienia implantów. Nie należy się tym jednak zbytnio przejmować - w dzisiejszych czasach postęp w implantologii objawia się przede wszystkim możliwością ograniczenia czasu od momentu diagnozy do wyjścia z gabinetu z nowym pięknym uśmiechem.

Zespół implantologiczny Vital-Dent.pl.

Zespół Vital-Dent.pl stale podnosi swoje kwalifikacje w zakresie implantologii uczestnicząc w licznych kursach i sympozjach, korzystamy również z wieloletniego doświadczenia naszego konsultanta implantologicznego. Aby wynik leczenia był najlepszy z możliwych, każdy pacjent implantologiczny jest konsultowany wielospecjalistycznie i przeprowadzane są szczegółowe badania diagnostyczne. Każdemu pacjentowi implantologicznemu wykonujemy badanie tomograficzne.

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Copyright © 2012